top of page
De Vlieger Guy

Bodemsaneringen en waterzuiveringen
Verhuur & verkoop grondwaterzuiveringsinstallaties

Waterzuivering grondwater Gent

Vervuild grondwater

De samenstelling van grondwater varieert van plaats tot plaats en is niet overal even schoon en gezond. Soms is het namelijk vervuild door brandstofsporen, oplosmiddelen of ijzer. Dat laatste verandert bijvoorbeeld in ijzervlokken wanneer het in aanraking komt met zuurstof. Zulke bestanddelen kunnen dus in het grondwater voorkomen. Dat kan zelfs het geval zijn als er geen vervuilende activiteit heeft plaatsgevonden zoals de overbemesting van landbouwgronden of een lekkage in een fabriek, omdat er grondwaterstromingen zijn.

Waarom zuiveren we grondwater?

U wilt natuurlijk dat het grondwater zuiver is. Enerzijds omdat vervuild grondwater vaak zorgt voor bodemverontreiniging en slecht kan zijn voor het milieu en de gezondheid van mensen die ergens wonen en werken. Anderzijds omdat het bij bouwprojecten soms nodig is om opkomend grondwater te lozen en dat mag slechts in het riool of in open water als het water voldoet aan bepaalde lozingseisen en dus zuiver genoeg is.

Fases in grondwaterzuivering

Om te beginnen nemen we monsters van het grondwater en analyseren we of het vervuild is en zo ja met welke stoffen. Op basis van die analyse bepalen we dan welke waterzuiveringstechnieken het meest effectief zijn. Vervolgens onttrekken we het water uit de grond door het op te pompen en laten we het door een of meerdere waterzuiveringsmachines passeren. Ten slotte meten we het gezuiverde water om na te gaan of we ons doel behaald hebben, of het geloosd mag worden en of het voldoet aan de eisen van de controlerende instantie of de ontvanger.

Technieken voor waterzuivering

Technieken die we gebruiken zijn onder andere de striptoren, die vluchtige stoffen uit het grondwater verwijdert, ontijzering, zandfilters, biologische zuivering. Doordat we ook met mobiele waterzuiveringsinstallaties werken, kunnen we de zuivering ter plaatse uitvoeren. Op die manier hoeven er geen grote uitgravingen plaats te vinden of hoeven we niks uitbreken om op moeilijk bereikbare plaatsen te geraken. Ter plaatste gebruiken we dezelfde technieken als we al hebben aangehaald.

Onze aanpak bij de Vlieger Guy

We willen u als klant een zo volledig mogelijke service bieden. En aangezien vervuild grondwater vaak gepaard gaat met een vervuilde bodem, kunt u bij ons ook terecht voor bodemsanering. Bij al onze werken hechten we veel belang aan vakkundigheid en veiligheid. Ook voeren we alles uit tegen een eerlijke prijs. Neem dus snel contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.

De Vlieger Guy staat binnen 24 uur klaar voor grondwatersanering op maat!

bottom of page