top of page
De Vlieger Guy

Bodemsaneringen en waterzuiveringen
Verhuur & verkoop grondwaterzuiveringsinstallaties

Bodemattest aanvragen regio Gent

Vereist bij de overdracht van gronden

Onze service stopt niet na de bodemsanering of waterzuivering. Wij van De Vlieger Guy helpen u namelijk ook bij het aanvragen van een officieel bodemattest bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Zo’n bodemattest is een wettelijk verplicht document als u een bebouwde of onbebouwde grond wilt overdragen. En dan gaat het niet alleen over verkopen, maar ook over schenken, ruilen en fuseren. Het attest is zelfs nodig bij de verkoop van een appartement.

Gezondheidsgegevens van de bodem

Het bodemattest bevat relevante gegevens over de gezondheid van de grond. Denk aan een algemene indicatie van de bodemkwaliteit, eventuele verontreinigingen die in het verleden zijn vastgesteld en de activiteiten die hebben plaatsgevonden om de bodem te saneren. Het doel is dus om de koper of verwerver van de grond te informeren en te beschermen, zodat die niet onwetend een vervuilde grond zou kopen.

Voorwaarden en prijs

Voor de geldigheid van het attest bestaan er wel enkele voorwaarden. Risicogronden moeten bijvoorbeeld sowieso onderworpen zijn aan een oriënterend onderzoek, voordat ze in aanmerking komen. Als u een attest aanvraagt voor een veilige grond en de OVAM beschikt niet over de juiste gegevens, dan rijken zij een blanco attest uit. De prijs van een bodemattest bedraagt 52 euro voor een volledig kadastraal perceel en 209 euro voor een deel van een kadastraal perceel.

Hulp bij bodemattest aanvragen

Wanneer u vervuilde grond of verontreinigd grondwater door ons laat saneren, helpen we u daarna ook graag verder met de aanvraag van uw bodemattest. We communiceren de juiste gegevens over de gezondheid van uw bodem aan de OVAM, zodat die opgenomen kunnen worden. We doen er dus alles aan om een zo volledig mogelijke service te bieden en u het werk uit handen te nemen.

Bel de specialist in saneringstechnieken, De Vlieger Guy: 0495 52 52 92!

Bodemattest aanvragen De Vlieger Guy regio Gent
bottom of page