top of page
De Vlieger Guy

Bodemsaneringen en waterzuiveringen
Verhuur & verkoop grondwaterzuiveringsinstallaties

Uw mazouttank verwijderen in regio Gent?

Waarom mazouttank of stookolietank verwijderen?

Wanneer is het nuttig om een mazouttank of stookolietank te laten saneren of verwijderen? Als u bijvoorbeeld overstapt van mazout of stookolie op gas, als u uw woning verkoopt en daar staat nog een oude mazouttank in of als u om een andere reden uw mazouttank niet meer gebruikt. De overheid verplicht het zelfs om ongebruikte mazout- of stookolietanks te laten saneren, zodat er later geen lekkages kunnen ontstaan die de bodem vervuilen.

Tanksanering in verschillende stappen

Het saneren van een mazouttank of stookolietank gebeurt in verschillende stappen. Eerst openen we het mangat en verwijderen we eventueel slib en overgebleven olie. Dan reinigen we de tank met een hogedruktechniek en pompen de afvalstoffen en het schoonmaakwater uit de tank om die naar een gespecialiseerd verwerkingsbedrijf te vervoeren. De tank is nu volledig schoon.

Vervolgens evalueren we of we de tank volledig verwijderen of we hem simpelweg neutraliseren. Dat eerste is natuurlijk de beste optie, maar praktisch niet altijd haalbaar omdat de mazouttank zich op een lastig bereikbare plaats bevindt zoals onder een huis of oprit. Tanks die bovengronds geplaatst zijn of zich in een kelder bevinden, kunnen we meestal verwijderen (in zijn geheel of in kleinere stukken geknipt). Dat raden we in zo'n geval ook sterk aan om geurhinder in de toekomst te voorkomen en om extra plaats vrij te maken. Ondergrondse tanks daarentegen kunnen we saneren door ze grondig schoon te maken en vervolgens op te vullen met zand of schuim.

Prijs verwijderen mazouttank of stookolietank

De prijs van een tanksanering hangt af van verschillende factoren zoals het volume van de tank en dus ook de hoeveelheid afvalrestanten en water gebruikt bij de reiniging. Daarnaast heeft het ook invloed of we slib vinden en waar de mazouttank of stookolietank zich bevindt: ondergronds of bovengronds.

Aanpak bij De Vlieger Guy

Vakmanschap en veiligheid zijn waarden die we bij De Vlieger Guy vooropstellen. We streven naar een vakkundige tanksanering aan een betaalbare prijs. Daarnaast gaan we voor een zo volledig mogelijke service, want als uw tank al gelekt heeft, kunt u ook bij ons terecht voor een bodemsanering en waterzuivering van het grondwater.

Bel de specialist in saneringstechnieken, De Vlieger Guy: 0495 52 52 92!

bottom of page