top of page
De Vlieger Guy

Bodemsaneringen en waterzuiveringen
Verhuur & verkoop grondwaterzuiveringsinstallaties

Bodemsanering regio Gent

Wat is bodemsanering?

Het saneren van een bodem verwijst naar het beperken of het verwijderen van bodemverontreiniging. Op die manier proberen we de nadelige gevolgen van een vervuilde bodem te voorkomen, want bodemverontreiniging kan leiden tot schade aan gebouwen, is slecht voor het milieu, kan gezondheidsrisico’s voor bewoners of werknemers met zich meebrengen of kan het grondwater vervuilen.

Bodemonderzoek aan de basis

Een eerste stap is vaak een verkennend of oriënterend bodemonderzoek (OBO), waarbij stalen worden genomen van zowel de risicozones als de eerder veilige zones van een te controleren gebied. Dat onderzoek geeft aan of de bodem al dan niet vervuild is. Als blijkt van wel, volgt een beschrijvend bodemonderzoek (BBO), waarbij de bodemvervuiling in kaart wordt gebracht en waarbij wordt geëvalueerd of de bodemsaneringsnormen overschreden worden en sanering dus verplicht is.

Welke bodemsaneringstechnieken zijn er mogelijk?

Er zijn een heel aantal verschillende technieken voor bodemsanering en de keuze hangt vooral af van de urgentie, aard van vervuiling, plaats, bebouwing en ten slotte nog de functie van de grond (wonen, werken,
landbouw, bos etc.). Op basis van de resultaten van de bodemonderzoeken kiezen we dus de meest geschikte techniek voor elk specifiek geval van bodemverontreiniging.

In-situsanering betekent dat we de bodem ter plaatse reinigen en dat we die dus niet hoeven uit te graven en te transporteren. Dat kan bijvoorbeeld op een chemische manier door de injectie van bepaalde stoffen of op een extractieve manier door het onttrekken van vuil uit de bodem. Het tegengestelde daarvan is de ex-situsanering, waarbij we de grond eerst uitgraven en vervolgens vervoeren naar een verwerkingscentrum om die daar te laten behandelen. Ten slotte is er nog een tussenvorm, namelijk de on site sanering. In dat geval graven we de grond ook uit, maar we behandelen die ter plaatse met behulp van dezelfde technieken als bij de ex-situsanering.

Aanpak De Vlieger Guy

We snappen dat een bodemsanering vaak onverwachts noodzakelijk is en dat de werken hier en daar voor overlast kunnen zorgen. Wij bij De Vlieger Guy willen zoveel mogelijk aan uw wensen tegemoetkomen en gaan voor een economisch haalbare bodemsanering die geen schade berokkent aan de omgeving en die u en omwonenden zo min mogelijk overlast bezorgt. Vakmanschap en veiligheid zijn van groot belang voor ons! U kunt onze hulp ook inschakelen om een mazouttank te saneren, om een bodemattest aan te vragen of zelfs voor waterzuivering. Hebt u ons nodig? Neem dan contact met ons op en vraag vrijblijvend een offerte aan.

Bel de specialist in saneringstechnieken, De Vlieger Guy: 0495 52 52 92!

bottom of page